Grönyteskötsel

SKÖTSEL GRÖNYTA

Campus AB /Tjänster/ Grönyteskötsel

Grönyteskötsel


Med känsla för kvalitet utför vi alla typer av trädgårdsarbeten och har spetskompetens inom design, underhållsavtal, växter, växtbäddar, planteringar, trädvård i alla dess former, gröna tak och mycket mer.

Skötselavtal under barmarksperioden
1 april – 1 december

Under den här perioden sköter vi grönytor och hårdgjorda ytor så att det alltid uppfattas som en välvårdad utemiljö. Lägg till utplanteringsväxter så höjer ni upplevelsen ännu starkare. Till avtalet anpassar vi en beskrivning för just er fastighet.


Beskärning och trädvård

Med vår kunskap kan vi anpassa beskärningsinsatser till varje art och omgivning. Vi kan upprätta beskärnings- och trädvårdsplan för ett mer långsiktigt arbete. Men utför även direkta åtgärder såsom föryngrings- och begräsningsbeskärning, hamling och fällning. Vi kan även ta hand om och transportera bort ris och stockar till återvinning.


Planteringar och utplanteringsväxter

Våra medarbetare är utbildade och kan växter och växtbäddar. Av oss kan du köpa växter med plantering och garantiskötsel. Vi renoverar även befintliga rabatter och buskage med jordförbättring och kompletteringsplantering. Vi erbjuder olika blomsterprogram för urnor, amplar och markplanteringar. Normalt ingår design, växter och skötsel med tre planeringsomgångar, men givetvis anpassar vi oss efter era önskemål.


Skötselplaner och design

Anlita oss från början eller om du vill ha en plan för framtiden. Vi designar och planerar från början med en enkel skiss eller kompletta handlingar. Vi besiktigar även befintliga anläggningar och upprättar skötselplaner. Våra förslag är fördelaktiga om du väljer att anlita oss för utförandet.


Gröna tak

Inom organisationen finns specialistkompetens för gröna tak. Vi anlägger med sedum eller planterar växter och träd direkt i jordbäddar anpassade för tak och terrass. Vi har ett unikt skötselprogram avsedd för svåråtkomliga tak och innergårdar.


Renhållning och sopning

För att få ett helhetsintryck på en välvårdad miljö är renhållning viktigt. Vi erbjuder fasta avtal med kontinuerlig renhållning och maskinsopning på hårdgjorda ytor.  Även grusade ytor behöver ses över med justering, sladdning och komplettering av material.


SKÖTSEL AV FASTIGHETSMARK OCH BOSTADSOMRÅDEN RABATTER • NATURVÅRD • TRÄDVÅRD • ISRP-MILJÖVÄNLIG BEKÄMPNING AV INVASIVA ARTER T.EX PARKSLIDE OCH BJÖRNLOKA